สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   38  
2 Oct 2019   41  
3 Oct 2019   100  
4 Oct 2019   83  
5 Oct 2019   82  
6 Oct 2019   88  
7 Oct 2019   88  
8 Oct 2019   70  
9 Oct 2019   88  
10 Oct 2019   66  
11 Oct 2019   114  
12 Oct 2019   69  
13 Oct 2019   45  
14 Oct 2019   47  
15 Oct 2019   59  
16 Oct 2019   42  
17 Oct 2019   57  
18 Oct 2019   66  
19 Oct 2019   56  
20 Oct 2019   46  
21 Oct 2019   0  
22 Oct 2019   0  
23 Oct 2019   0  
24 Oct 2019   0  
25 Oct 2019   0  
26 Oct 2019   0  
27 Oct 2019   0  
28 Oct 2019   0  
29 Oct 2019   0  
30 Oct 2019   0  
31 Oct 2019   0