สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   70  
2 Nov 2019   75  
3 Nov 2019   47  
4 Nov 2019   75  
5 Nov 2019   62  
6 Nov 2019   60  
7 Nov 2019   72  
8 Nov 2019   66  
9 Nov 2019   55  
10 Nov 2019   67  
11 Nov 2019   79  
12 Nov 2019   71  
13 Nov 2019   85  
14 Nov 2019   66  
15 Nov 2019   83  
16 Nov 2019   62  
17 Nov 2019   66  
18 Nov 2019   103  
19 Nov 2019   53  
20 Nov 2019   0  
21 Nov 2019   0  
22 Nov 2019   0  
23 Nov 2019   0  
24 Nov 2019   0  
25 Nov 2019   0  
26 Nov 2019   0  
27 Nov 2019   0  
28 Nov 2019   0  
29 Nov 2019   0  
30 Nov 2019   0