สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   26  
2 Aug 2019   24  
3 Aug 2019   23  
4 Aug 2019   19  
5 Aug 2019   27  
6 Aug 2019   41  
7 Aug 2019   97  
8 Aug 2019   27  
9 Aug 2019   60  
10 Aug 2019   43  
11 Aug 2019   46  
12 Aug 2019   54  
13 Aug 2019   33  
14 Aug 2019   44  
15 Aug 2019   28  
16 Aug 2019   44  
17 Aug 2019   63  
18 Aug 2019   50  
19 Aug 2019   48  
20 Aug 2019   67  
21 Aug 2019   53  
22 Aug 2019   48  
23 Aug 2019   54  
24 Aug 2019   64  
25 Aug 2019   40  
26 Aug 2019   70  
27 Aug 2019   52  
28 Aug 2019   58  
29 Aug 2019   62  
30 Aug 2019   101  
31 Aug 2019   84