สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   79  
2 Sep 2019   65  
3 Sep 2019   59  
4 Sep 2019   60  
5 Sep 2019   60  
6 Sep 2019   81  
7 Sep 2019   66  
8 Sep 2019   61  
9 Sep 2019   93  
10 Sep 2019   58  
11 Sep 2019   68  
12 Sep 2019   73  
13 Sep 2019   53  
14 Sep 2019   51  
15 Sep 2019   53  
16 Sep 2019   56  
17 Sep 2019   70  
18 Sep 2019   51  
19 Sep 2019   115  
20 Sep 2019   38  
21 Sep 2019   49  
22 Sep 2019   38  
23 Sep 2019   46  
24 Sep 2019   67  
25 Sep 2019   49  
26 Sep 2019   73  
27 Sep 2019   67  
28 Sep 2019   40  
29 Sep 2019   54  
30 Sep 2019   54