สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (sinoboomlift)

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ36
image